Σημαντικές βελτιώσεις στην πλατφόρμα nopCommerce με τη μετάβαση αρχιτεκτονικής σε .ΝΕΤ6.

06/04/2022Σημαντικές βελτιώσεις στην πλατφόρμα nopCommerce με τη μετάβαση αρχιτεκτονικής σε .ΝΕΤ6.


Στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης της open source πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου nopCommerce, η ομάδα ανάπτυξης ανακοινώνει τη μετάβασή της σε αρχιτεκτονική Microsoft .NET6.


Αφομοιώνοντας της νεότερες τεχνολογικές καινοτομίες της Microsoft, που αντικατοπτρίζονται στη πλατφόρμα .NET Core, η πλατφόρμα nopCommerce εξασφαλίζει παράλληλα και τη μακροχρόνια υποστήριξη στις καινούργιες εκδόσεις της (LTS).Με την κυκλοφορία του .NET6, η Microsoft μετασχηματίζει περαιτέρω τη .NET ως μία single platform αρχιτεκτονική, επιτρέποντας την ανάπτυξη οποιασδήποτε εφαρμογής σήμερα web και mobile, μέσα μία μόνο ενιαία βάση κώδικα C#.Οι δοκιμές του nopCommerce 4.5 σε .NET6 σε σύγκριση με τις παλαιότερες εκδόσεις, έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στους χρόνους απόκρισης των εφαρμογών, έως και 65.3%.Παράλληλα, σημαντικές βελτιώσεις έχουν σημειωθεί και στο Load Distribution, επιτρέποντας περισσότερες παράλληλες συνδέσεις με χρήστες, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά ο χρόνος απόκρισης της εφαρμογής.


Συνολικά, η αξιοποίηση της .NET6 στις καινούργιες εκδόσεις του nopCommerce, επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις, τόσο στην απόδοση και στην ταχύτητα των εφαρμογών, όσο και στην περαιτέρω απλοποίηση της ανάπτυξης, mobile εφαρμογών.


H RDC Informatics, επίσημος συνεργάτης του nopCommerce και έχοντας ήδη δεκάδες υλοποιήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων στο ενεργητικό της, αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις της πλατφόρμας, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στον συνεργάτη, μέσω μοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, σε κάθε μία υλοποίηση ξεχωριστά.