Η Παγκόσμια Τράπεζα εμπιστεύεται την RDC Informatics για την ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

01/02/2017Η Παγκόσμια Τράπεζα εμπιστεύεται την RDC Informatics για την ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

Η RDC Informatics ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης KEA e-Learning Platform για τους χειριστές του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). Το έργο ανατέθηκε στην RDC Informatics από την Παγκόσμια Τράπεζα (The World Bank, www.worldbank.org), σύμβουλο της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διανομή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με τελικό δικαιούχο της λύσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.yeka.gr). Στόχος του έργου αποτέλεσε η έγκαιρη εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΑ των υπαλλήλων των Δήμων και των ΚΕΠ που στηρίζουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ΚΕΑ από τους πολίτες. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου αναπτύχθηκε η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης KEA e-Learning Platform που λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://e-learning.keaprogram.gr.