Δελτίο Τύπου: H RDC Informatics δημιούργησε την καινοτόμα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης οδηγών & κυκλοφοριακής αγωγής για σχολές οδηγών, Driving e-Academy

24/01/2017Δελτίο Τύπου: H RDC Informatics δημιούργησε την καινοτόμα πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης οδηγών & κυκλοφοριακής αγωγής για σχολές οδηγών, Driving e-Academy

Η RDC Informatics (www.rdc.gr) ανακοινώνει την ολοκλήρωση ανάπτυξης της καινοτομικής πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης οδηγών & κυκλοφοριακής αγωγής για σχολές οδηγών, Driving e-Academy (http://e.driving.org.gr) για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφορικής Αγωγής.

Η πλατφόρμα Driving e-Academy είναι μία σύγχρονη πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) ανεπτυγμένη σε τεχνολογίες αιχμής, η οποία περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για υποψήφιους οδηγούς όλων των κατηγοριών διπλωμάτων. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο για όλους τους μαθητές των Εκπαιδευτών που είναι μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφορικής Αγωγής και μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία νέων υποψηφίων οδηγών. Σημαντική καινοτομία της νέας πλατφόρμας αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπει την ανάπτυξη ξεχωριστής δικτυακής πύλης για κάθε Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., έτσι ώστε κάθε μία επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης μέσα από τη δική της ξεχωριστή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-learning).

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO-Digital School, την οποία η RDC Informatics αναπτύσσει και διανέμει στη διεθνή αγορά. Η επιτυχής υλοποίηση της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης Driving e-Academy επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της RDC Informatics στην ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής μάθησης (e-learning platforms).

Η RDC Informatics αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rdc.gr.