Νέα έκδοση & νέος δικτυακός τόπος για την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem

07/01/2021Νέα έκδοση & νέος δικτυακός τόπος για την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem

Ο δικτυακός τόπος της πλατφόρμας e-learning MELO – Digital Learning Ecosystem ανανεώθηκε και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.melosoftware.com/.Η πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO έχει συμπληρώσει 18 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αγορά συστημάτων υποστήριξης ψηφιακής & εξ αποστάσεως μάθησης και καθοδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό εκπαιδευτικών διαδικασιών εκατοντάδων επιχειρήσεων & οργανισμών.


Η νέα χρονιά ξεκινά με την παράδοση των πρώτων υλοποιήσεων στην νέα έκδοση v. 21 της πλατφόρμας που συνοδεύεται από νέα modules και δεκάδες καινοτόμα χαρακτηριστικά. Στο νέο δικτυακό τόπο www.melosoftware.com παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που συνθέτουν την ταυτότητα της καινοτόμου πλατφόρμας που για πρώτη φορά εισάγαγε στην αγορά την έννοια των ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων εκπαίδευσης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες περιεχομένου που αξίζουν την προσοχή σας:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.rdc.gr/el/normal/e-learning/portfolio εξακολουθεί να παρουσιάζεται το portfolio εγκαταστάσεων της πλατφόρμας που επισφραγίζει την αξία της και την εμπειρία των στελεχών της RDC Informatics στο χώρο των συστημάτων ψηφιακής μάθησης.