Η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης mySchoolApp από την RDC Informatics

09/07/2020Η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης mySchoolApp από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της mobile εφαρμογής, mySchoolApp.

Το mySchoolApp είναι το app που φέρνει φροντιστήριο, καθηγητές, μαθητές και γονείς...Κοντά από μακριά!

Αποτελώντας την πρώτη ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης εκπαιδευτικών οργανισμών που σχεδιάστηκε για χρήση και αξιοποίηση από κινητά τηλέφωνα, το myShcoolApp καλύπτει με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες κάθε ρόλου σε ένα εκπαιδευτικό οικοσύστημα, άμεσα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάστηκε με σκοπό να επικοινωνήσει και να προωθήσει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του εκάστοτε φροντιστηρίου.

Χάρη στον κορυφαίο, mobile σχεδιασμό της αναβαθμίζει ριζικά την εμπειρία καθημερινής αλληλεπίδρασης του μαθητή, καθηγητή και κηδεμόνα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα ενημέρωσης και οργάνωσης. Χαρακτηριστικά είναι η αυτοματοποίηση και πλήρης εποπτεία των καθημερινών διαδικασιών, η άμεση ενημέρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων προς όλους, η ευέλικτη αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκόμενων με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ρόλων και η απρόσκοπτη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, mySchoolApp, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, αναδεικνύει μοναδικά το ψηφιακό προφίλ του εκπαιδευτικού οργανισμού που την έχει ενσωματώσει στις λειτουργίες του.

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών και την αφοσίωση της εταιρείας στην παροχή καινοτόμων τεχνολογικά εφαρμογών στο χώρο της εκπαίδευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.myschoolapp.gr.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS & Android.