Ο Dr. Νίκος Μπάκας Head of R&D στην RDC Informatics

12/10/2021Ο Dr. Νίκος Μπάκας Head of R&D στην RDC Informatics

Καλωσορίζουμε το νέο μας συνεργάτη Dr. Νίκο Μπάκα στην RDC Informatics, στην θέση του Διευθυντή του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας (Head of R&D).


O Dr. Νίκος Μπάκας επαναπατρίζεται στην Ελλάδα από την Κύπρο, όπου διετέλεσε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Κύπρου για 7 χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα κατείχε θέση Associate Research Scientist στο Ινστιτούτο Κύπρου με αντικείμενο έρευνας, την ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), τη μηχανική μάθηση (machine learning) καθώς και την αξιοποίηση υπερ-υπολογιστών (supercomputers) σε αλγοριθμικά προβλήματα big data. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και έχει πλούσιο ερευνητικό έργο με περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα journals & διεθνή συνέδρια.


Η RDC Informatics συμμετέχει ήδη σε τρία έργα καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Εθνική Δράση Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ ΙΙ», ενώ συμμετέχει ως μέλος συνεργατικών σχηματισμών σε πλήθος ερευνητικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί για αξιολόγηση στο νέο Πρόγραμμα Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon Europe.


Ο Dr. Μπάκας αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της RDC Informatics με κύρια αρμοδιότητα τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών & Εθνικών έργων καινοτομίας που συμμετέχει η εταιρεία. Επίσης αναλαμβάνει την Έρευνα και Ανάπτυξη στα νέα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας που θα βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων (big data), την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και την μηχανική μάθηση (machine learning).


Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.