Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ από την RDC Informatics

15/05/2020Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ στην ηλ. διεύθυνση https://learn.michou.gr/el/static/home.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ διδάσκονται Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά με τμήματα που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες των πτυχίων και ηλικιών. Κάθε κέντρο είναι πλήρως στελεχωμένο από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ ενσωμάτωσαν τις τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία τους. Μέσα από τη δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους μέσα από τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα e-learning των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για μια κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System), το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης και πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΑΣΠ.ΜΙΧΟΥ, δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο http://www.michou.gr/.