Προετοιμασία και Προσαρμογή εγκατάστασης Soft1 στα myDATA

17/09/2020Προετοιμασία και Προσαρμογή εγκατάστασης Soft1 στα myDATA

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ (myDATA) στην καθημερινότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πλέον γεγονός, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με αυτές.Στο πλαίσιο αυτό, η SoftOne έχει προχωρήσει στη δημοσίευση των εκδόσεων myDATA, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη διασύνδεση των εφαρμογών της με την online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται πλήρως και αυτοματοποιημένα όλες τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η υποχρεωτική τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Στις επόμενες παραγράφους παραθέτουμε συνοπτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:


Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ (myDATA)

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ αφορούν όλες τις επιχειρήσεις και τις λοιπές οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, κατηγορίας και τρόπου τήρησης λογιστικών αρχείων.

Όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα στην online πλατφόρμα myDATA με σκοπό τη συμφωνία των λογιστικών τους αρχείων με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.


Δεδομένα & Προθεσμίες Διαβίβασης

Τα δεδομένα που υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και οι σχετικές (ισχύουσες μέχρι τώρα) προθεσμίες διαβίβασής τους, είναι οι κάτωθι:


Προθεσμίες Διαβιβαζόμενα Δεδομένα
από
01/10/2020
1. Οι Συνόψεις και οι Χαρακτηρισμοί λογιστικών στοιχείων Εσόδων που εκδίδονται από 01/10/2020 και μετά διαβιβάζονται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

2. Οι Συνόψεις και οι Χαρακτηρισμοί Εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 01/10/2020 και μετά διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα (απλογραφικά - διπλογραφικά).

3. Συνόψεις και χαρακτηρισμοί εγγραφών Μισθοδοσίας διαβιβάζονται έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

4. Εγγραφές Τακτοποίησης εσόδων/εξόδων, Αποσβέσεων κ.λ.π. διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
έως
31/12/2020
1. Οι Συνόψεις και οι Χαρακτηρισμοί Εσόδων (και Εξόδων Αυτοτιμολόγησης), των λογιστικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί από 01/01/2020 έως και 30/09/2020.

2. Εγγραφές Μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020.
από
01/01/2021
Σε πραγματικό χρόνο.
! Live !
1. Οι Συνόψεις και οι Χαρακτηρισμοί λογιστικών στοιχείων Εσόδων που εκδίδονται από 01/01/2021 και μετά διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο κατά την έκδοσή τους.
έως
28/02/2021
1. Οι Συνόψεις και οι Χαρακτηρισμοί Εξόδων, καθώς και οι Χαρακτηρισμοί Εσόδων Αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί από 01/01/2020 έως και 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν προγενέστερα.


Επόμενα Βήματα

Η SoftOne παρέχει τη δυνατότητα να παραμετροποίησουμε εύκολα, γρήγορα και σύμφωνα πάντοτε με την τυποποίηση της ΑΑΔΕ, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή διαβίβαση της Σύνοψης και του Χαρακτηρισμού των συναλλαγών της επιχείρησής σας.


ΒΗΜΑΤΑ που θα πραγματοποιηθούν, από την RDC:

Βήμα 1:

 • Έλεγχος Λειτουργικού εγκατάστασης Soft1 Απαιτείται μεγαλύτερη έκδοση των κάτωθι εφαρμογών, καθώς δεν υποστηρίζονται:
  • Microsoft SQL Server έκδοσης 2000, 2005, 2008
  • Microsoft Windows έκδοσης Windows XP, Windows XP Professional, Windows Vista
  • Microsoft Outlook έκδοσης 2000, 2002, 2003, 2007
 • Έλεγχος και εγκατάσταση νέας έκδοσης Soft1
  • Απαιτείται ενεργή σύμβαση νέων εκδόσεων Soft1
  • Απαιτείται αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση


Βήμα 2:

Ενημέρωση RDC για το Αρμόδιο Στέλεχος myDATA από την επιχείρηση. Απαιτητή προϋπόθεση για την ορθή παραμετροποίηση στην εφαρμογή Soft1, αποτελεί o καθορισμός και ενεργή συμμετοχή του «αρμοδίου στελέχους» εκ μέρους της επιχείρησης - πελάτη (πχ: λογιστής, υπεύθυνος λογιστηρίου κ.ά.) σε όλες τις προγραμματισμένες υλοποιήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση της ορθότητας των δεδομένων και εν συνεχεία βεβαίως, η διαβίβαση και λήψη στην πλατφόρμα myDATA.


Βήμα 3:

Παραμετροποίηση των MyDATA της επιχείρησης από την RDC

 • Αντιστοιχήσεις σε οντότητες της Εμπορικής Διαχείρισης
 • Ενημερώσεις Βασικών Αρχείων
 • Αρχείο λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Παραμετροποίηση Κινήσεων
 • Παραμετροποίηση Ιδιαιτεροτήτων Εγκατάστασης


ΒΗΜΑΤΑ που θα πραγματοποιηθούν, από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Βήμα 1:

Προγραμματισμός Εργασιών προετοιμασίας για τα myDATA

Υπάρχουν εργασίες που μπορούν να γίνουν στην εγκατάσταση Soft1 της επιχείρησης, ακόμα και πριν την αναβάθμιση στην έκδοση myDATA. Εργασίες όπως η ενημέρωση χωρών στα αρχεία πελατών - προμηθευτών, η ενημέρωση iso κωδικών νομισμάτων και χωρών καθώς και η εισαγωγή νέων χρεοπιστώσεων και λογαριασμών


Βήμα 2:

 • Έλεγχος Ορθότητας Δεδομένων Αποστολής
  Το Αρμόδιο Στέλεχος myDATA της επιχείρησης συμμετέχει στην επικαιροποίηση της ορθότητας των αντιστοιχίσεων, χαρακτηρισμών και έλεγχο ορθής λειτουργίας αποστολής και λήψης των δεδομένων myDATA.
 • Παραλαβή myDATA
  Το Αρμόδιο Στέλεχος myDATA της επιχείρησης με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης και ελέγχου ορθότητας της πρώτης αποστολής, παραλαμβάνει τα myDATA για την επιχείρηση.


Προγραμματισμός Υλοποίησης MyDATA για την εγκατάσταση σας

Στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε από κοινού τον προγραμματισμό και οργάνωση όλων των εργασιών που θα διασφαλίσουν την προσαρμογή της μηχανογράφησης σας στα νέα δεδομένα, διευκολύνοντας την έγκαιρη και ομαλή μετάβαση της επιχείρησής σας στην εποχή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA.

Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση σας και να προγραμματίσουμε το συντομότερο την προσαρμογή της εγκατάστασης σας, στα myDATA, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα.Περισσότερες πληροφορίες για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία και τις εφαρμογές της SoftOne, μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:


Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/myDATA_1-8-2019.pdf


Οι εφαρμογές Soft1 & τα Ηλεκτρονικά Βιβλία

https://wiki.soft1.eu/display/SS5EL/Soft1+myDATA#expand-2myDATA