Το Kέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιλέγει την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics

16/12/2019Το Kέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιλέγει την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics
Το Κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επέλεξε την πλατφόρμα MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics για την αναβάθμιση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιεί. Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης στην ηλ. διεύθυνση https://kedivim-elearning.uom.gr/ για την υποστήριξη διαδικασιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνεχίζοντας την πολυετή επιτυχή διαδρομή του στον τομέα της Συμπληρωματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης, υλοποιεί προγράμματα τα οποία καλύπτουν τομείς που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα υλοποιούμενα προγράμματα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της αγοράς, στράφηκαν τα τελευταία χρόνια προς νέους σύγχρονους τρόπους υλοποίησής τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, παράλληλα με την υλοποίηση των συμβατικών προγραμμάτων (Δια ζώσης διδασκαλία), υλοποιούνται με επιτυχία, συναντώντας μεγάλη ανταπόκριση από ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα, Εξ Αποστάσεως προγράμματα με τη μέθοδο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του Κέντρου δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη & σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.