Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.

17/07/2020Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής.
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής στην ηλ. διεύθυνση https://e.akadimia.gr.

Η Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής λειτουργεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα, προσφέροντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές της να παρακολουθήσουν ένα συνδυασμό μαθημάτων, μέσα από τα οποία θα αποκτήσουν άρτια γνώση της θεραπευτικής τέχνης που επέλεξαν, αλλά και ευρεία αντίληψη της φύσης του ανθρώπινου σώματος. Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της ακαδημίας, οι σπουδαστές της έχουν τη δυνατότητα να μάθουν σημαντικά συμπληρωματικά θεραπευτικά εργαλεία, πάντα με απώτερο στόχο την ανακούφιση των πασχόντων.

Για την κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου μετακινήσεων των σπουδαστών στα θεωρητικά μαθήματα, η Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής αποφάσισε να ενσωματώσει τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία της προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για την λειτουργία της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο https://www.akadimia.gr.