Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) του Ιδιωτικού Φορέα Εκπαίδευσης Γυμναστών A.F. Studies από την RDC Informatics

22/05/2020Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) του Ιδιωτικού Φορέα Εκπαίδευσης Γυμναστών A.F. Studies από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για τον Ιδιωτικό Φορέα Εκπαίδευσης Γυμναστών A.F. Studies στην ηλ. διεύθυνση https://portal.afstudies.gr/el/static/home.

Το A.F. Studies είναι ο μεγαλύτερος Ιδιωτικός Φορέας Εκπαίδευσης Γυμναστών της Ελλάδας με εμπειρία που αριθμεί 20 και πλέον έτη. Είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και διαπιστευμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EuropeΑctive.

Mε στόχο την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πανδημία COVID-19, το κέντρο A.F. Studies προχώρησε στην ενσωμάτωση τεχνολογιών e-learning στη λειτουργία του. Μέσα από τη δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης συνέχισε απρόσκοπτα την εκπαιδευτική της δράση μέσα από τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα e-learning του Κέντρου Εκπαίδευσης Γυμναστών A.F. Studies, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για μια κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System), το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης και πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Γυμναστών A.F. Studies, δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο https://afstudies.gr/.