Το ανανεωμένο e-shop inshoes.gr από την RDC Informatics

23/11/2018Το ανανεωμένο e-shop inshoes.gr από την RDC Informatics
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη του ανανεωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος inshoes.gr.

To νέο ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση inshoes.gr και ανασχεδιάστηκε για παρέχει τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία αγορών στους επισκέπτες του. Η RDC Informatics ανέλαβε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος inshoes.gr και την υλοποίηση της διασύνδεσης με το Soft1 ERP που αποτελεί το κεντρικό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων της επιχείρησης. Όλες οι διαδικασίες αγορών, ενημέρωσης προϊόντων, διαθεσιμότητας, παραγγελιών κλπ είναι ολοκληρωμένες με το Soft1 ERP ERP παρέχοντας ένα πλήρες αυτοματοποιημένο περιβάλλον end-to-end μηχανογράφησης.

To e-shop inshoes.gr αποτελεί μία ακόμα υλοποίηση από το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics με χρήση του συστήματος e-business nopCommerce. Η διασύνδεση με το Soft1 ERP έγινε με χρήση της εφαρμογής MELO Soft1 e-Business Connector που έχει αναπτυχθεί από τη τμήμα BUSINESS SOFTWARE της RDC Informatics.

Εκτός από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος , η RDC Informatics ανέλαβε τις υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης λειτουργίας του νέου e-shop.

Δείτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: inshoes.gr.