Ποια είναι τα βασικότερα metrics του Google Analytics;

30/04/2020Ποια είναι τα βασικότερα metrics του Google Analytics;

Τα metrics του Google Analytics αποτελούν ίσως τον καλύτερο τρόπο για να παρακολουθείτε την εξέλιξη – επιτυχία της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο. Χωρίς να γνωρίζετε τη θέση της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε ενέργειες SEO (Search Engine Optimization) για τη βελτιστοποίησή της.Όμως τι ακριβώς είναι τα metrics; Τα metrics είναι ποσοτικές μετρήσεις που παρακολουθούν διάφορα γεγονότα στην ιστοσελίδα σας. Υπάρχουν πολλά metrics στο Google Analytics (περισσότερα από 200), αλλά δεν θα είναι όλα χρήσιμα για εσάς. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα βασικότερα metrics που μπορείτε να βρείτε στο Google Analytics.

Τα metrics αυτά υπολογίζονται με δύο τρόπους:

  • από την επισκόπηση του συνόλου ενός συγκεκριμένου συμβάντος, για παράδειγμα το ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate)
  • από επιμέρους σύνολα, με βάση τις ιδιότητες που έχετε επιλέξει


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ιδιοτήτων και μετρήσεων στα Google Analytics;

Όλα τα Google Analytics reports αποτελούνται από στοιχεία γνωστά ως ιδιότητες και μετρήσεις. Τα Google Analytics είναι οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχεί κάποια ιδιότητα και σε κάθε στήλη κάποιο metric. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ τους, αλλά και τον τρόπο που αυτά τα δύο συνεργάζονται.


Οι ιδιότητες είναι χαρακτηριστικά των metrics. Για παράδειγμα, η ‘’Πόλη’’ είναι μια ιδιότητα. Οι μετρήσεις αποτελούν ποσοτικά στοιχεία. Όταν μια μέτρηση συνδυάζεται με μια ιδιότητα, μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε περισσότερο το εν λόγω metric. Τα metrics χωρίς διαστάσεις δεν παρέχουν πολλές πολύτιμες πληροφορίες.


Για παράδειγμα, το web session metric μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ιδιότητα “Πόλη”. Οι πληροφορίες αυτές θα σας υποδείξουν από ποιες πόλεις προέρχεται “κίνηση” (traffic) στην ιστοσελίδα σας.


Σε αντίθεση με τις ιδιότητες, οι μετρήσεις αναφέρονται στο Google Analytics κάτω από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:.

  • Επισκόπηση (Acquisition Overview)
  • Μετατροπή (Conversions Section)
  • Συμπεριφορά Πελατών (Behavior Section)


Τα καλύτερα metrics στο Google Analytics που αξίζει να παρακολουθήσετε

Ενώ, υπάρχουν πολλά metrics που μπορείτε να παρακολουθήσετε, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα βασικά metrics του Google analytics που είναι τα εξής:


Α) Πηγές Εισερχόμενου Traffic

Από πού έρχονται νέοι χρήστες στην ιστοσελίδα σας; Είναι από αποτελέσματα αναζήτησης ή προέρχονται από κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter κ.λπ. Μαθαίνοντας την προέλευση των πηγών του εισερχόμενου traffic στο site σας, μπορείτε να καθορίσετε πιο εύκολα σε ποια πλατφόρμα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο για διαφημιστικές εκστρατείες και περιεχόμενο.


Β) Ποσοστό Εγκατάλειψης

Το ποσοστό εγκατάλειψης ορίζεται από τον αριθμό των επισκεπτών που μπαίνουν σε μια ιστοσελίδα και αμέσως μετά αποχωρούν από αυτή, χωρίς να ολοκληρώσουν κάποια ενέργεια. Σε κάποιες περιπτώσεις, το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί. Ωστόσο, εάν η αρχική σελίδα σας έχει υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης, αυτό αποτελεί πρόβλημα, καθώς η αρχική σελίδα είναι η πύλη και για όλες τις υπόλοιπες σελίδες του site σας.


Γ) Μέση διάρκεια session

Η μέτρηση αυτή δείχνει, κατά μέσο όρο, το χρόνο που περνάει κάθε επισκέπτης στην ιστοσελίδα σας. Αυτό το metric αυξάνεται όταν το περιεχόμενο του site σας σχετίζεται με αυτό που αναζητούσε ο επισκέπτης. Γι' αυτό είναι σημαντικό το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.


Δ) Κόστος ανά μετατροπή (CPC)

Αυτό το metric δείχνει το μέσο ποσό που ξοδεύετε κάθε φορά που κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας. Πρέπει να καταλάβετε πόσο κοστίζει αυτό ώστε να μπορείτε να κερδίζετε χρήματα από κάθε μετατροπή.


Ε) Προβολές σελίδας

Αυτό το metric δείχνει το σύνολο των προβολών μιας σελίδας του site σας. Εάν οι προβολές αυτής τη σελίδας αυξάνονται, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι χρήστες θεωρούν ποιοτικό το περιεχόμενο της. Από την άλλη, θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες του site σας, μη μπορώντας να εντοπίσουν το περιεχόμενο που αναζητούν.


ΣΤ) Αλληλεπιδράσεις

Ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα σας είναι άλλη μια σημαντική μέτρηση. Ο μόνος τρόπος για να αυξήσετε τις αλληλεπιδράσεις είναι κατανοώντας τι είναι αυτό που προσελκύει στους χρήστες να επισκεφτούν την ιστοσελίδα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο metric ως σημείο εκκίνησης προκειμένου να επηρεάσετε τη συμπεριφορά τους, αλλά και για να αυξήσετε τα conversions.


Ζ) Νέες ή μοναδικές μετατροπές επισκεπτών

Ξεχωρίζοντας τις νέες επισκέψεις από τις μοναδικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα σας, μπορείτε να δείτε πώς κάθε επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα σας. Βάσει αυτού του στατιστικού στοιχείου μπορείτε να καταλάβετε αν διατηρείτε το ενδιαφέρον των επισκεπτών σας και αν καταφέρνετε να προσελκύσετε νέους επισκέπτες.


Τι μετρά το metric ‘’Ενεργός Χρήστης’’ στο Google Analytics;

Το metric “Ενεργός χρήστης” εμφανίζει πόσοι χρήστες συμμετέχουν στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή σας, εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για να καθορίσει η Google ποια ενέργεια προέρχεται από κάθε χρήστη χρησιμοποιεί ένα cookie παρακολούθησης. Το cookie παρακολούθησης ονομάζεται _ga και αποθηκεύει ένα αναγνωριστικό πελάτη (ID), στο Google Analytics.

Μπορείτε επίσης να δείτε δεδομένα ενεργών χρηστών πατώντας στο στοιχείο “Αναφορές” και την επιλογή “Ενεργός χρήστης”, η οποία βρίσκεται κάτω από την κύρια καρτέλα “Κοινό”. Σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να βρείτε τους μοναδικούς ενεργούς χρήστες που είχατε την προηγούμενη ημέρα, καθώς και πριν από 7, 14 και 28 ημέρες.


Τι είναι τα προσαρμοσμένα metrics του Google Analytics;

Τα προσαρμοσμένα metrics είναι αυτά που μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μη αυτόματης παρακολούθησης μετρήσεων στο Google Analytics.

Η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου metric είναι μια διαδικασία δύο βημάτων που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο των ιδιοτήτων που έχετε στο λογαριασμό Google Analytics που διαθέτετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαίωμα επεξεργασίας στην ιδιότητα για να την τροποποιήσετε, εάν δεν το κάνετε, τότε το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο metric.

Πρώτα, ρυθμίστε το προσαρμοσμένο metric στην ιδιότητά σας. Στη συνέχεια, τροποποιήστε τον αλγόριθμο παρακολούθησης. Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, για να λειτουργήσουν τα προσαρμοσμένα metrics.

Τώρα που κατανοείτε τις μετρήσεις που σας παρέχει το Google Analytics, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα αυξήσετε το traffic της ιστοσελίδας σας.