Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης

20/07/2022Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης

Η παρουσία της πανδημίας στη ζωή μας επαναπροσδιόρισε βίαια πολλές καθημερινές μας συνήθειες στον τρόπο που ζούμε, που αλληλεπιδρούμε με συγγενείς και φίλους, που διασκεδάζουμε, που εργαζόμαστε. Οι ανάγκες της «ασφαλούς απόστασης» άλλαξαν δρα-στικά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε, συναντιόμαστε, συνεργαζόμαστε, διασκε-δάζουμε, οπότε πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να επαναπροσ-διορίσουν και να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους αν θέλουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Καθώς η πανδημία του Covid συνεχίζει να είναι παρούσα, συνειδητο-ποιούμε όλοι ότι ο μετασχηματισμός των επιχειρησιακών μοντέλων πρέπει να γίνει ΣΗ-ΜΕΡΑ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση. Βασικός και ίσως μοναδικός αρωγός των επιχειρήσεων σε αυτόν τον βίαιο αλλά απολύτως απαραίτητο μετασχηματισμό είναι το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφορικής, μέσω των οποίων είναι δυνατόν να «μείνουμε κοντά από μακριά». Η επιτυχής αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις δεν αποτελούν πλέ-ον «nice to have» εργαλεία, αλλά ζωτικά στοιχεία της λειτουργίας τους και της αντιμε-τώπισης των προκλήσεων της πανδημίας.


Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ΤΩΡΑ είναι η κατάλληλη στιγμή για τον ουσιαστικό ψη-φιακό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών οργανισμών στην πράξη. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, του cloud, των οργανωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων εκπαίδευσης και των mobile εφαρμογών δεν αποτελούν πλέον συνθήματα marketing δήθεν προόδου για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Αποτελούν τα μέσα αποτελεσματικής λειτουργίας του σε οποιεσδήποτε συνθήκες, διασφαλίζουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την επιχειρηματική συνέχειά του. Αυτή η επιχειρηματική συνέχεια θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, θα ικανοποιήσει γονείς και μαθητές, θα φέρει επιχειρηματικό κέρδος που θα αποτελέσει τη βάση ακόμα μεγαλύτερης επιχειρηματικής ανάπτυξης.


Ας αναζητήσουν, λοιπόν, οι επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης τις λύσεις τεχνολο-γίας που ταιριάζουν στις ξεχωριστές ανάγκες του εκπαιδευτικού τους οργανισμού, χωρίς τεχνοφοβία αλλά και χωρίς την αναζήτηση του «φθηνότερου» ή του «ΔΩΡΕΑΝ». Όταν ανοί-γει ένας φυσικός χώρος εκπαίδευσης αναζητούμε αισθητική και design, εντυπωσιακά και ανατομικά έπιπλα, ειδικό φωτισμό και ταμπέλες. Αλήθεια, για το «ψηφιακό» μας σχολείο, για την ψηφιακή μας παρουσία, τι επενδύσεις κάνουμε; Αρκεί μια συνδρομή στο zoom ή η χρήση του skype για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης; Αρκεί το Messenger και το Viber για να κρατάμε επαφή με τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές; Αυτό είναι το επί-πεδο υπηρεσιών που αξίζουν οι γονείς που εμπιστεύονται την εκπαίδευση των παιδιών τους στην ιδιωτική πρωτοβουλία;


Η αγορά πληροφορικής έχει πληθώρα λύσεων και επιλογών για τον πλήρη και ολοκληρω-μένο ψηφιακό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η συνειδητή αναζήτηση και προσεκτική επιλογή των καλύτερων λύσεων για εσωτερική μηχανογράφηση, ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης (πλατφόρμα e-learning) & mobile επικοινω-νία με μαθητές, καθηγητές και γονείς είναι η καλύτερη θωράκιση απέναντι στις προ-κλήσεις της πανδημίας και ταυτόχρονα η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της Εκπαίδευσης.


d.koutsantonis

Διονύσης Κουτσαντώνης

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

RDC Informatics


To άρθρο δημοσιεύθηκε, στην περιοδική έκδοση ELT WORLD της Oxford University Press: https://bit.ly/3zf85IQ