Δελτίο Τύπου: Aνάπτυξη του πρώτου ηλεκτρονικού καταστήματος εκπαιδευτικών προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών από την RDC Informatics

02/01/2017Δελτίο Τύπου: Aνάπτυξη του πρώτου ηλεκτρονικού καταστήματος εκπαιδευτικών προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών από την RDC Informatics

Η RDC Informatics (www.rdc.gr) ανακοινώνει την ολοκλήρωση ανάπτυξης του πρώτου ηλεκτρονικού καταστήματος εκπαιδευτικών προϊόντων & ψηφιακών υπηρεσιών για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, iscool.gr.

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα iscool.gr είναι το ψηφιακό interface διάθεσης όλων των καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων της iScool σε φυσική και ψηφιακή μορφή. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε πρότυπο γραφικό σχεδιασμό με σκοπό την ενημέρωση των υποψήφιων αγοραστών αλλά και την άμεση πώληση. Τα εκπαιδευτικά προϊόντα της iScool οργανώνονται σήμερα σε τρεις βασικές κατηγορίες και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά μεταξύ τους αλλά και αυτόνομα. Στο νέο ηλ. κατάστημα υπάρχει ειδική μέριμνα για τη διαχείριση των «ψηφιακών» προϊόντων (Math Games & E-Homework) τα οποία διατίθενται με συνδρομές ορισμένου χρόνου πρόσβασης. Για τη διανομή του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου το ηλεκτρονικό κατάστημα συνοδεύεται από δύο πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης (e-learning) που βασίζονται στην πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης MELO® - Digital School.

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα αναπτύχθηκε από το τμήμα Web & Mobile Development της RDC Informatics σε συνεργασία με τα στελέχη της iScool. Η επιτυχής υλοποίηση του iscool.gr επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της RDC Informatics στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλ. καταστημάτων και συστημάτων ψηφιακής μάθησης (e-learning platforms).

Η RDC Informatics αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rdc.gr.