Η RDC Informatics συμμετέχει στο Ερευνητικό έργο Horizon 2020 BIOMAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15/01/2021Η RDC Informatics συμμετέχει στο Ερευνητικό έργο Horizon 2020 BIOMAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης
H RDC Informatics ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Ερευνητικό έργο Horizon 2020 BIOMAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέλος κοινοπραξίας 33 εταίρων – ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων & καινοτόμων επιχειρήσεων & βιομηχανιών από όλη την Ευρώπη.

Το έργο BIOMAC εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των νέων υλικών (Materials of Tomorrow). Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει σύγχρονη έρευνα για την παραγωγή νέων υλικών (πολυμερή) που βασίζονται στην επεξεργασία βιομάζας και εμπλουτίζονται με υλικά νανοτεχνολογίας μέσω ειδικών επεξεργασιών. Πρόκειται για Δράση Καινοτομίας (Innovation Action) στο πλαίσιο του Call “Materials of Tomorrow” με τίτλο “BIOMAC – European Sustainable BIObased nanoMAterials Community”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.596.702 και η διάρκειά του είναι 4 έτη, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

H RDC Informatics ως εταιρεία τεχνολογιών Πληροφορικής θα παρέχει στο έργο:

  • Την πλατφόρμα συνεργασίας των εταίρων του έργου (Partners’ Communication Platform)
  • Την πλατφόρμα διαχείρισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου, Open Innovation Environment.
  • Την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας διάχυσης των ερευνητικών επιτευγμάτων του έργου μέσα από τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας (web site, blog, social media channels, κλπ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 με την πρώτη συνάντηση εργασίας (kick-off meeting) να διεξάγεται εξ αποστάσεως (online) στις 14 & 15 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://www.biomac-oitb.eu/.

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.rdc.gr.