Δελτίο Τύπου για τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά»

08/12/2020Δελτίο Τύπου για τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η Αγκαλιά»
H RDC Informatics, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), στηρίζει το Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», μέσα από τη χορηγία κατασκευής, μιας σύγχρονης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, που βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital Learning Ecosystem.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου. Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας διενεργούνται εξ’ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης στους ωφελούμενους-γονείς (προετοιμασίας γονεϊκότητας, προγεννητικής αγωγής, περιγεννητικής αγωγής, θηλασμού κ.ά.), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα ωφελούμενα παιδιά, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεγαλώνουμε Αγκαλιά» του Συλλόγου.

Η RDC Informatics, με στόχο να συνδράμει στο πολύτιμο έργο της Αγκαλιάς, ανέλαβε το δωρεάν σχεδιασμό και την ανάπτυξη της σύγχρονης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, που λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση https://eplatform.agalia.org.gr/, καθώς επίσης και την εκπαίδευση των στελεχών του Συλλόγου, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν παραγωγικά την πλατφόρμα.

Δείτε περισσότερα για το έργο της Αγκαλιάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agalia.org.gr.