Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή της RDC Informatics στο Ερευνητικό Έργο Horizon 2020 Profuture, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

14/11/2019Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή της RDC Informatics στο Ερευνητικό Έργο Horizon 2020 Profuture, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
H RDC Informatics ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο Ερευνητικό έργο Profuture της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέλος κοινοπραξίας 31 εταίρων – ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων & καινοτόμων επιχειρήσεων & βιομηχανιών από όλη την Ευρώπη.

Το έργο Profuture υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Οκτώβριο του 2019 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, της βιώσιμης γεωργίας και την βιολογικής οικονομίας. Πρόκειται για Δράση Καινοτομίας (Innovation Action) στο πλαίσιο του Call “Sustainable Food Security” με τίτλο “Profuture – Microalgae Protein-rich ingredients for the Food and Feed of the Future”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.448.451€ και η διάρκειά του είναι 4 έτη, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

H RDC Informatics ως εταιρεία τεχνολογιών Πληροφορικής θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος λήψης αποφάσεων (Decision Support System) για την αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών επί των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.

Η Δράση ξεκίνησε με την πρώτη συνάντηση εργασίας (kick-off meeting) που οργανώθηκε από τον Coordinator της Δράσης, Institute for Food & Agriculture Research & Technology της Ισπανίας (IRTA), και πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Palau Macaya της Βαρκελώνης την 7η Νοεμβρίου 2019.

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.rdc.gr.