Διαχειριση παραγωγης

Διαχείριση παραγωγής με λογισμικό SoftOne

Το Soft1 ERP παρέχει στις επιχειρήσεις Παραγωγής την απαραίτητη λειτουργικότητα για να προδιαγράψουν ένα ακριβές μοντέλο παραγωγής που θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις γρήγορα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών τους και θα ενσωματώνει τις σχέσεις με προμηθευτές και τη συνεργασία με άλλα συστήματα.

Διαχείριση Παραγωγής

Η ενότητα Διαχείριση Παραγωγής του Soft1 ανταποκρίνεται με ακρίβεια σε όλες τις κύριες διαδικασίες παραγωγής. Επιτρέπει τον λεπτομερή σχεδιασμό των προμηθειών με βάση την πραγματική ζήτηση των πελατών καθώς επίσης και την πλήρη μοντελοποίηση των σχέσεων με τους προμηθευτές, τα εργοστάσια, τις αποθήκες, του εργαζόμενους και τα λειτουργικά κέντρων κόστους.

PRODUCTION MANAGEMENT
WITH SOFT1

What We Offer

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας λειτουργιών
 • Εξάλειψη των περιττών down time
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και των επιδόσεων
 • Βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Αποδοτικότερη διαχείριση υλικών και αποθεμάτων
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε μεταβολές της αγοράς

Λειτουργίες Soft1 – Διαχείριση Παραγωγής

 • Τεχνικές Προδιαγραφές Παραγωγής
 • Εντολές Παραγωγής
 • Δελτία Ανάλωσης & Παραγωγής
 • Δελτία Εργασίας
 • Παραστατικά Παραγωγής
 • Εσωλογιστική Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Παρακολούθηση Συμπαραγώγων και Υποπροϊόντων
 • Πλήρης διαδικασία παρακολούθησης Φασόν (είδη σε τρίτους - υπεργολαβία)
 • Παρακολούθηση παραγωγής σε εξέλιξη
 • Παρακολούθηση ημιετοίμων και φάσεων παραγωγής

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει για τη βέλτιστη αξιοποίηση του SoftOne για την αποτελεσματική διαχείριση της Παραγωγής στην επιχείρησή σας.