Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ProFuture Διαμορφώνοντας το μέλλον των πρωτεϊνών μικροάλγης στην Ευρώπη

25/10/2021Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ProFuture Διαμορφώνοντας το μέλλον των πρωτεϊνών μικροάλγης στην Ευρώπη


Το ProFuture, αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020) και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγής και της χρήσης συστατικών πλούσιων σε πρωτεΐνες από μικροάλγη, στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.


Γιατί Μικροάλγη;
Τα μελλοντικά συστήματα διατροφής βασίζονται σε εναλλακτικές πρωτεΐνες οι οποίες είναι -περιβαλλοντικά- περισσότερο φιλικές, υγιεινές και θρεπτικές.


Η μικροάλγη έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την προμήθεια σε πρωτεΐνες σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία γεωργικών προϊόντων.


Η μικροάλγη, αποτελεί μία νέα, ανερχόμενη μορφή πρωτεϊνών, παρέχοντας ένα πλήθος από οφέλη όπως:

  • Πλούσια διατροφική αξία με υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες
  • Ταχεία και αποτελεσματική ανάπτυξη με πολλαπλάσια ποσοστά παραγωγικότητας από άλλα φυτά
  • Χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα


Η RDC Informatics συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ProFuture, συνεισφέροντας με τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής, στην βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού μικροάλγης, από την καλλιέργειά της έως το πιάτο του τελικού καταναλωτή.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ProFuture, τους στόχους του προγράμματος και τα πλεονεκτήματα των πρωτεϊνών μικροάλγης, κατεβάζοντας τον σύντομο ενημερωτικό οδηγό του προγράμματος ή επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pro-future.eu/.