Συμμετοχή της RDC Informatics σε δύο σημαντικές δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας

21/06/2024Συμμετοχή της RDC Informatics σε δύο σημαντικές δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας
RDC_Polymers_conference_June24_banner

H RDC Informatics συμμετείχε ενεργά σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον Μάιο του 2024:


Στο συνέδριο “Polymers 2024”, που πραγματοποιήθηκε από 29 έως 31 Μαΐου, παρουσιάστηκε επιστημονική εργασία με θέμα DECISION SUPPORT TOOL FOR ASSESSING VALUE CHAINS OF NANO-REINFORCED BIO-POLYMERS, η οποία αναπτύχθηκε από την RDC Informatics σε συνεργασία με την AXIA Innovation στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου Horizon 2020, BIOMAC.


Παράλληλα, στις 31 Μαΐου, η RDC Informatics συνδιοργάνωσε το satellite event του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Polymers 2024", Greek Stakeholder Engagement Workshop του BIOMAC, το οποίο επικεντρώθηκε στη γεφύρωση της καινοτομίας, της χρηματοδότησης και της συνεργασίας στην Ελλάδα. Το workshop αυτό αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού έργου BIOMAC, το οποίο στοχεύει στην προώθηση των bio-based υλικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανικών και ακαδημαϊκών φορέων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των βιοϋλικών και να εξετάσουν τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες.


Οι εκδηλώσεις αυτές ανέδειξαν τον σπουδαίο ρόλο της RDC Informatics σε επίπεδο παροχής τεχνολογικών λύσεων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.


RDC_Polymers conference_June24_1
RDC_Polymers conference_June24_2
RDC_Polymers conference_June24_3
RDC_Polymers conference_June24_4
RDC_Polymers conference_June24_5
RDC_Polymers conference_June24_6
RDC_Polymers conference_June24_7
RDC_Polymers conference_June24_8
RDC_Polymers conference_June24_9
RDC_Polymers conference_June24_10
RDC_Polymers conference_June24_11
RDC_Polymers conference_June24_12