Η RDC Informatics συμμετείχε στις εργασίες του Kick-off Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REDONDO

16/09/2022Η RDC Informatics συμμετείχε στις εργασίες του Kick-off Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REDONDO
news image


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης συνάντησης (kick-off meeting), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REDONDO που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αποτελεί και τον συντονιστή του έργου.


Στα πλαίσια της συνάντησης, η οποία σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη των εργασιών του έργου, οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να παρουσιάσουν αναλυτικά τις εργασίες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος.


Η RDC Informatics, ως κομβικός εταίρος του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος, παρουσίασε τη συμβολή της στο πρόγραμμα, που αφορά μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και τη παροχή υπηρεσιών διάδοσης των ερευνητικών επιτευγμάτων του έργου, μέσα από τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας.


Σχετικά με το REDONDO


Το έργο REDONDO, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Μάιο του 2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα Safe and sustainable-by-design polymeric materials (RIA). Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν έρευνες για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βιοδιασπόμενου πολυμερούς (rPEX), αντικαθιστώντας το, μέχρι τώρα, μη ανακυκλώσιμο PEX.