Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης | RDC Informatics

RDC Informatics | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Η διαρκής αναζήτηση νέων τεχνολογιών και η δημιουργική σύνθεσή τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής, είναι στο DNA μας. Παρακολουθούμε στενά την ακαδημαϊκή έρευνα & συμβάλλουμε σε αυτή με πρωτότυπες δημοσιεύσεις. Συνεργαζόμαστε στενά με άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη, συμμετέχοντας ενεργά στο σχεδιασμό & την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών. Γνωρίστε το ερευνητικό προφίλ της RDC Informatics & ανακαλύψτε ένα μοναδικό σύνολο καινοτόμων πρωτοβουλιών που συμβάλλει στην προετοιμασία των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα αλλάζουν τον κόσμο.

20+ έτη Έρευνας & Ανάπτυξης

Research. Development. Consulting. Η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας ταυτότητας. Με περισσότερα από 20 χρόνια επιστημονικής έρευνας στο τομέα της ψηφιακής μάθησης (e-learning applications), σήμερα το τμήμα R&D συνεχίζει να καινοτομεί, παράγοντας πρωτότυπη έρευνα & γνώση στα επιστημονικά πεδία των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και μηχανικής μάθησης (Machine Learning).

State of the art R&D activities

What We Offer

  • Original Research – Peer-reviewed papers publishing
  • State-of-the-art software development
  • Innovation management consulting services
  • Innovation management software platforms
  • Research projects collaboration software platforms
  • Data Management Plans design & implementation services
  • Open Innovation software environments deployment
  • Dissemination & exploitation services for research
  • Industrial PHDs supervision & implementation

Ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Ασχολούμαστε ενεργά, τόσο με την εφαρμοσμένη έρευνα σε έργα καινοτομίας, όσο και με τη Βασική Έρευνα σε Θεμελιώδη ανοικτά επιστημονικά ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε ένα μεικτό portfolio εμπορικών & ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς. Δημοσιεύουμε σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια διεθνούς αναγνώρισης, μετά από κρίση (peer-review), εκπαιδεύουμε διδακτορικούς φοιτητές, επιβλέπουμε
Μεταπτυχιακές Εργασίες και συμμετέχουμε σε αντίστοιχες επιστημονικές
εκδηλώσεις