Συνεργασίες Έρευνας και Ανάπτυξης | RDC Informatics

Συνεργασίες | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Αναγνωρίζοντας το εύρος της γνώσης και τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον επιστημονικό χώρο, δημιουργούμε συνέργειες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κορυφαίες επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας, με σκοπό την ταχύτερη και αποδοτικότερη αφομοίωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην πραγματική αγορά, με τη μορφή εφαρμόσιμων λύσεων.

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
Ερευνητικά Κέντρα
Καινοτόμες επιχειρήσεις