Τομείς Εξειδίκευσης | RDC Informatics

Τομείς Εξειδίκευσης | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Αναπτύσσουμε έρευνα και καινοτόμα προϊόντα λογισμικού στις υψηλότερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού. Γνωρίστε τους τομείς εξειδίκευσής μας και ελάτε να γνωρίσετε την αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE /
MACHINE
LEARNING /
NUMERICAL
OPTIMIZATION

Σχεδιάζουμε, βελτιστοποιούμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης & αριθμητικής βελτιστοποίησης για ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς σκοπούς.

 • Artificial Intelligence Algorithms
 • Machine Learning Applications
 • Distributed, High-Performance Computing
 • Scientific Computing
 • Simulations of Physical Systems
 • Artificial Neural Networks (Gradient Free, Radial Basis, Transformers, etc.),
 • XGBoost (with Heuristic Algorithms for Tuning & Cross-Validation)
 • Polynomial Regression and Feature Selection with Combinatorial Search
 • Spatial Regression
 • Recommendation Algorithms
 • Time series analysis and modelling with Auto-Regressive ML Models
 • Numerical Optimization (Genetic & Evolutionary Algorithms, Inverse Transform Sampling, etc.)
 • Clustering
 • Muti-Dimensional Scaling
 • Sensitivity Analysis of features to the Target
 • Statistical Inference
 • Data-centric AI & algorithmic identification of datasets’ adequacy
 • Quantitative Insights
 • Visualization Algorithms
 • Computational Analysis of Literature
 • Partial Differential Equations (PDEs)
 • Inverse Problems
 • Linear Solvers, etc. Numerical Methods
 • AI-based Digital Advertising Services

CUTTING EDGE
SOFTWARE
DEVELOPMENT
SERVICES

Παρέχουμε υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού υψηλών απαιτήσεων με εξειδίκευση σε:

cutting edge
 • MIT’s Julia Software
 • Development Matlab (Numerical Solution of PDEs & Optimization)
 • Python (Time Series & Computer Vision)
 • C++ and parallel C++ on Supercomputers
 • CUDA
 • Deep Learning Frameworks (e.g. TensorFlow, PyTorch, Flux, Custom Architectures),
 • High-Performance Computing Frameworks (MPI, OpenMP, Horovod)

DIGITAL LEARNING
– INNOVATION
MANAGEMENT
APPS

Ειδικευόμαστε στο χώρο των συστημάτων ψηφιακής & εξ αποστάσεως μάθησης για περισσότερα από 20 χρόνια με έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διεθνούς πλατφόρμας λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem. Επιπλέον αναπτύσσουμε δραστηριότητες στους κάτωθι τομείς:

digital learning
 • E-learning Platforms
 • Digital Learning Ecosystems
 • Intelligent Tutoring Systems
 • Personalized / Adaptive Learning Platforms
 • Digital Certification & Examination Systems
 • Research Collaboration Platforms
 • Innovation Management Platforms
 • Open Innovation Environments (OIEs)
 • Digital Content Distribution Systems
 • Interactive Content Design & Development

VR/AR WORLDS

Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για VR & AR για κάθε σύγχρονη επιχειρησιακή ανάγκη. Καλύπτουμε όλο τον κύκλο ανάπτυξης των εφαρμογών από το σχεδιασμό και τη δημιουργία 3D κόσμων μέχρι τη δημοσίευση εφαρμογών στα κανάλια διανομήςVR/AR εφαρμογών. Ενδεικτικές υπηρεσίες:

virtual realtiy
 • 3D modelling
 • 3D representations (Digital & Physical Worlds)
 • Navigation / Interaction Scenarios Development
 • VR software applications development & deployment
 • Interactive - Educational VR/AR applications