Επιστημονικό Ανθρώπινο Δυναμικό | RDC Informatics

Επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό | Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας. Στο τμήμα μας αποτελείται από αναγνωρισμένους ερευνητές με εκτενές ακαδημαϊκό έργο και μηχανικούς πληροφορικής με μεγάλη εξειδίκευση και βαθιά γνώση σε τομείς της αγοράς. Μέσα από την αλληλεπίδραση και την ώσμωση γνώσεων, τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας αποκτούν πρακτική εφαρμογή και οι σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις, μετατρέπονται σε αντικείμενα επιστημονικής έρευνας.

Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης
Γνωρίστε τα κυριότερα μέλη της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης, της RDC Informatics.
kd
linkedin rnd r rnd id rnd
Dionysis Koutsantonis
R&D DIRECTOR
Field of Expertise: Adaptive Learning, Knowledge Management, Innovation Management
nb
linkedin rnd r rnd id rnd scholar rnd
Dr. Nikolaos Bakas
Head of R&D
Field of Expertise: Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning
sm
linkedin rnd
Konstantinos Simopoulos
Senior Project Manager of R&D projects
Field of Expertise: e-learning, DMPs, Innovation Management
kk
linkedin rnd id rnd
Konstantinos Koutsantonis
Dissemination & Exploitation Activities
Field of Expertise: Business Strategy, Systemic Management, Digital Marketing