Πωλησεις

Διαχείριση πωλήσεων με λογισμικό SoftOne

Η ενότητα Πωλήσεων του λογισμικού Soft1 απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που αφορούν σε ενέργειες πωλήσεων.

Πωλήσεις
με Soft1

Οι διευρυμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών και η ευελιξία στην προσαρμογή λειτουργιών με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπάρχουν, οδηγούν σε αυξημένες πωλήσεις, χαμηλότερο κόστος πώλησης και πιο κερδοφόρες σχέσεις με πελάτες.

BOOST YOUR SALES WITH
SOFT1

What We Offer

 • Ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα
 • Πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Πιο σωστές και έγκαιρες διοικητικές αποφάσεις
 • Βελτίωση επιχειρησιακής αποδοτικότητας και ανταπόκρισης

Λειτουργίες Soft1 – Διαχείριση πωλήσεων

 • Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία
 • Πωλήσεις Υπηρεσιών
 • Τιμολογιακές Πολιτικές
 • Διαχείριση πιστωτικών πολιτικών και ελέγχων
 • Έκδοση πιστωτικών έκπτωσης βάσει σεναρίων συμφωνίας
 • Παρακολούθηση Εργαζομένων (Πωλητών – Εισπρακτόρων)
 • Διαχείριση Εγκρίσεων
 • Διαχείριση Έργων
 • Εσωλογιστική (Εμπορική) Κοστολόγηση
 • Διαχείριση φακέλου εξαγωγών και κοστολόγηση εξαγωγών
 • Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις
 • Ξένο νόμισμα
 • Loyalty Schemes

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος σύμβουλός μας θα σας καθοδηγήσει για το πώς θα μετατρέψετε τα πλεονεκτήματα του Soft1 – Διαχείριση Πωλήσεων , σε λειτουργική υπεροχή για την επιχείρησή σας