Ο δικτυακός τόπος της ολοκληρωμένης μεθόδου μελέτης Schoolnet για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

10/03/2016Ο δικτυακός τόπος της ολοκληρωμένης μεθόδου μελέτης Schoolnet για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

To τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία το νέο δικτυακό τόπο Schoolnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.schoolnet.gr

Ο νέος δικτυακός τόπος παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και κυρίως για την καινοτόμο μέθοδο εκπαιδευτικής στήριξης που διαθέτει για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου. Για κάθε μία τάξη και κάθε ένα μάθημα ξεχωριστά, αναλυτικά βίντεο παρουσιάζουν τις δυνατότητες της μεθόδου και τον τρόπο αξιοποίησης από μαθητές και γονείς. Ο νέος δικτυακός τόπος λειτουργεί παράλληλα με την πλατφόρμα e-learning της εταιρείας η οποία έχει αναπτυχθεί από το τμήμα WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics.

To νέο web site υλοποιήθηκε με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου MELO / Content Optimizer. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στις αρχές του responsive design & είναι «φιλικό» σε οποιαδήποτε «έξυπνη» φορητή συσκευή (mobile friendly for smart phones & tablets).

Εκτός από τη ανάπτυξη του νέου δικτυακού τόπου τα στελέχη του τμήματος DIGITAL MARKETING της RDC Informatics επιμελήθηκαν την σωστή δεικτοδότηση περιεχομένου του νέου site στις μηχανές αναζήτησης μέσω ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών Search Engine Optimization (SEO Services).

Δείτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.schoolnet.gr