Η RDC Informatics συμμετείχε στο 12M Meeting του REDONDO Project

29/09/2023Η RDC Informatics συμμετείχε στο 12M Meeting του REDONDO Project
biomac-banner

H RDC Informatics συμμετείχε με επιτυχία στις εργασίες στο 12Μ Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος REDONDO, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2023, στο Μόναχο της Γερμανίας.


Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εξελίξεις των επιμέρους ερευνητικών εργασιών, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν καθώς και τους στόχους για το νέο έτος.


H RDC Informatics, ως κομβικός εταίρος του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος, είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας του προγράμματος (Partners’ Collaboration Platform). Η πλατφόρμα αυτή αξιοποιείται από τους εταίρους του προγράμματος για την μεταξύ τους εξ αποστάσεως συνεργασία, καθώς επίσης και για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων που παράγονται από τις ερευνητικές ομάδες του έργου.


Επίσης η RDC Informatics σχεδιάζει και προετοιμάζει τις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (exploitation & dissemination activities), μέσα από την παροχή ενός ευρύτατου πλαισίου υπηρεσιών branding, copywriting, παραγωγής εικαστικών, διαχείρισης καναλιών social media, κλπ, από τα στελέχη του τμήματος Digital Marketing της εταιρείας.


Η συνάντηση ανασκόπησης των 12 πρώτων μηνών εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου REDONDO, συνοδεύτηκε από παράλληλες δραστηριότητες που αποτέλεσαν πρόσθετη ευκαιρία για εποικοδομητικούς διαλόγους και ενδυνάμωση των σχέσεων, μεταξύ των εταίρων του προγράμματος.


Σχετικά με το REDONDO

Το έργο REDONDO, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Μάιο του 2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα Safe and sustainable-by-design polymeric materials (RIA). Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν έρευνες για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βιοδιασπόμενου πολυμερούς (rPEX), αντικαθιστώντας το, μέχρι τώρα, μη ανακυκλώσιμο PEX.redondo12m-1
redondo12m-2
redondo12m-3
redondo12m-4
redondo12m-5
redondo12m-6
redondo12m-7
redondo12m-8
redondo12m-9