Η RDC Informatics στο 18M Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος REDONDO

21/03/2024Η RDC Informatics στο 18M Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος REDONDO
biomac-banner

H RDC Informatics συμμετείχε με επιτυχία στις εργασίες στο 18Μ Progress Review Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος REDONDO, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαρτίου 2024, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας SILON, στο Ταμπόρ της Τσεχίας.


Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εξελίξεις των επιμέρους ερευνητικών εργασιών, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν καθώς και τους στόχους για το επόμενο διάστημα, παρουσία ελεγκτών και αξιολογητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


H RDC Informatics, ως κομβικός εταίρος του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος, είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει την πολύπλευρη συνεισφορά της και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, που έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας του προγράμματος (Partners’ Collaboration Platform). Η πλατφόρμα αυτή αξιοποιείται από τους εταίρους του προγράμματος για την μεταξύ τους εξ αποστάσεως συνεργασία, καθώς επίσης και για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων που παράγονται από τις ερευνητικές ομάδες του έργου.


Επίσης η RDC Informatics σχεδιάζει και προετοιμάζει τις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (exploitation & dissemination activities), μέσα από την παροχή ενός ευρύτατου πλαισίου υπηρεσιών branding, copywriting, παραγωγής εικαστικών, διαχείρισης καναλιών social media, κλπ, από τα στελέχη του τμήματος Digital Marketing της εταιρείας.


Η συνάντηση ανασκόπησης των 18 πρώτων μηνών εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου REDONDO, συνοδεύτηκε από παράλληλες δραστηριότητες που αποτέλεσαν πρόσθετη ευκαιρία για εποικοδομητικούς διαλόγους και ενδυνάμωση των σχέσεων, μεταξύ των εταίρων του προγράμματος.


Σχετικά με το REDONDO

To έργο REDONDO, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Μάιο του 2022 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα Safe and Sustainable-by-design (SSbD) polymeric materials - RIA. Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν έρευνες για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βιοδιασπόμενου και ανακυκλώσιμου πολυμερούς (rPEX), αντικαθιστώντας το, μέχρι τώρα, μη ανακυκλώσιμο PEX.


Σχετικά με την RDC Informatics

H RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Επενδύοντας στρατηγικά σε στην έρευνα και ανάπτυξη, συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού και παρέχοντας καθετοποιημένες υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.RDC_REDONDO_18M_01
RDC_REDONDO_18M_02
RDC_REDONDO_18M_03
RDC_REDONDO_18M_04
RDC_REDONDO_18M_05
RDC_REDONDO_18M_06
RDC_REDONDO_18M_07
RDC_REDONDO_18M_08
RDC_REDONDO_18M_09