Η RDC Informatics συμμετείχε στο 30M Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC

04/07/2023Η RDC Informatics συμμετείχε στο 30M Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC
biomac-banner

H RDC Informatics, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στις εργασίες του 30Μ Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC, που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Ιουνίου 2023, στη πόλη της Γάνδης του Βελγίου.


Στα πλαίσια της συνάντησης, οι εταίροι του προγράμματος είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όλες τις πτυχές του ερευνητικού έργου και να αξιολογήσουν τις προτάσεις των υποψήφιων επιχειρήσεων, που υπέβαλλαν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία συνεργιών, στα πλαίσια του Open Call του BIOMAC, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες.


RDC Informatics, ως εταίρος του προγράμματος, παρουσίασε με τη σειρά της την εξέλιξη των εργασιών της στην ανάπτυξη των εργαλείων ψηφιακής συνεργασίας των εταίρων, τον εμπλουτισμό των λειτουργιών στην συλλογή, επεξεργασία και διανομή των ερευνητικών δεδομένων, καθώς επίσης τα πεπραγμένα στην ψηφιακή επικοινωνία και προώθηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, για τους τελευταίους 6 μήνες.


Η συνάντηση ανασκόπησης των 30 μηνών ζωής του Ευρωπαϊκού Έργου BIOMAC, συνοδεύτηκε από παράλληλες δραστηριότητες που αποτέλεσαν πρόσθετη ευκαιρία για εποικοδομητικούς διαλόγους και ενδυνάμωση των σχέσεων, μεταξύ των εταίρων του προγράμματος.


Σχετικά με το BIOMAC

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο BIOMAC εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των νέων υλικών (Materials of Tomorrow). Στο πλαίσιο του έργου, επιτελείται σύγχρονη έρευνα για την παραγωγή νέων, βιοδιασπώμενων υλικών, που βασίζονται στην επεξεργασία βιομάζας και εμπλουτίζονται με υλικά νανοτεχνολογίας, μέσω ειδικών επεξεργασιών. biomac30-1
biomac30-2
biomac30-3
biomac30-4
biomac30-5
biomac30-6