Η RDC Informatics συμμετείχε στο 42M Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC

27/06/2024Η RDC Informatics συμμετείχε στο 42M Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC


RDC_BIOMAC_42M_Meeting_June24

H RDC Informatics συμμετείχε επιτυχημένα στις εργασίες του 42Μ Meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 και 19 Ιουνίου 2024.


Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εταίροι του προγράμματος είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όλες τις πτυχές του ερευνητικού έργου.


Για την RDC Informatics, ο Research Projects Coordinator, Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης, παρουσίασε την εξέλιξη των εργασιών στις ενότητες εργασίας που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό των επί μέρους λειτουργιών στην συλλογή, επεξεργασία και διανομή των ερευνητικών δεδομένων, καθώς επίσης έδειξε και τα πεπραγμένα στην ψηφιακή επικοινωνία και προώθηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, κατά την διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών.


Ακόμη, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, μέσω του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “ POLYMERS 2024: Shaping the Future of Sustainable Materials”, το οποίο διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στην Αθήνα, από τις 28 έως τις 31 Μαΐου 2024, με τη συμμετοχή 309 συνέδρων από 36 χώρες.


309-attendees