Η RDC συμμετείχε στις εργασίες του 12M Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BIOMAC

14/01/2022Η RDC συμμετείχε στις εργασίες του 12M Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BIOMAC


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 12M Meeting, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BIOMAC, που διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την RDC Informatics, μέσω της πλατφόρμας online collaboration που αναπτύσσει για τις ανάγκες του έργου.


Στα πλαίσια της διήμερης τηλεδιάσκεψης, οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εξελίξεις των επιμέρους ερευνητικών εργασιών, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν καθώς και τους στόχους για το νέο έτος.


Η RDC Informatics, ως κομβικός εταίρος του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος, είχε την δυνατότητα να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που ενθυλακώνονται στην πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας του προγράμματος (Partners’ Collaboration Platform). Η πλατφόρμα αυτή αξιοποιείται από τους εταίρους του προγράμματος για την μεταξύ τους εξ αποστάσεως συνεργασία, καθώς επίσης και για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων που παράγονται από τις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου. Επίσης η RDC Informatics σχεδιάζει και προετοιμάζει τις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (exploitation & dissemination activities), μέσα από την παροχή ενός ευρύτατου πλαισίου υπηρεσιών branding, copywriting, παραγωγής εικαστικών, διαχείρισης καναλιών social media, κλπ, από τα στελέχη του τμήματος Digital Marketing της εταιρείας.


Σχετικά με το BIOMAC

Το έργο BIOMAC εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των νέων υλικών (Materials of Tomorrow). Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει σύγχρονη έρευνα για την παραγωγή νέων υλικών (πολυμερή) που βασίζονται στην επεξεργασία βιομάζας και εμπλουτίζονται με υλικά νανοτεχνολογίας, μέσω ειδικών επεξεργασιών.


Σχετικά με την RDC Informatics

Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερο από 20 χρόνια και εξασφαλίζοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας (Microsoft, Zoom, Apple, Google), συμμετέχει ήδη σε τέσσερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας ψηφιακές υποδομές συνεργασίας και διαχείρισης δεδομένων.