Συμμετοχή της RDC Informatics στις εργασίες του 24M Meeting του ερευνητικού προγράμματος BIOMAC

25/01/2023Συμμετοχή της RDC Informatics στις εργασίες του 24M Meeting του ερευνητικού προγράμματος BIOMAC
news image


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 24M Meeting, του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος BIOMAC, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023.


Στα πλαίσια της διοργάνωσης, οι συντελεστές της κοινοπραξίας του έργου παρουσίασαν την εξέλιξη των επί μέρους εργασιών και ενημερώθηκαν αναλυτικά, για την πρόοδο του προγράμματος τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.


Στελέχη & ερευνητές της RDC Informatics, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αναλυτικά και να ενημερώσουv, σχετικά με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν στα πακέτα εργασίας που συμμετέχει. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων η RDC Informatics σχεδιάζει και αναπτύσσει τα εργαλεία λογισμικού για τη συνεργασία των εταίρων του έργου, την πλατφόρμα για τη διαχείριση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (Open Innovation Environment), την πλατφόρμα διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης νέων προτάσεων στο πλαίσιο του Open Call του έργου, κ.α. Επίσης σημαντική είναι η συνδρομή της RDC Informatics στις δράσεις D&C του έργου (Dissemination & Communication activities), καθώς διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπου του έργου, τα κανάλια Social Media καθώς και όλα τα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας που υποστηρίζουν τη λειτουργία του έργου.


Το έργο BIOMAC εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των νέων υλικών (Materials of Tomorrow). Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει σύγχρονη έρευνα για την παραγωγή νέων υλικών (πολυμερή) που βασίζονται στην επεξεργασία βιομάζας και εμπλουτίζονται με υλικά νανοτεχνολογίας, μέσω ειδικών επεξεργασιών.


Μάθετε περισσότερα για το ερευνητικό έργο BIOMAC στην ηλ. διεύθυνση www.biomac-oitb.eu/.


Μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα της RDC Informatics σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης στην ηλ. διεύθυνση www.rdc.gr/el/static/research-and-development-projects.