Η RDC συμμετείχε στις εργασίες του 36M Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe

24/03/2022Η RDC συμμετείχε στις εργασίες του 36M Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διαδικτυακού 36M Meeting, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LightMe.


Οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου, συναντήθηκαν online με τον project officer του έργου και τον τεχνικό επόπτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας τις εργασίες που υλοποιήθηκαν την τελευταία περίοδο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τα επόμενα βήματα που σχεδιάστηκαν για την επιτυχή λειτουργία του οικοσυστήματος του Ευρωπαϊκού προγράμματος.


Η RDC ηγείται των εργασιών διαδικτυακής συνεργασίας του έργου & συγκομιδής των ερευνητικών δεδομένων του έργου, μέσω της ανάπτυξης σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας για τους εταίρους του έργου & εξωτερικούς φορείς.


Σχετικά με το LightMe

Το έργο LightMe ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για Δράση Καινοτομίας (Innovation Action) στο πλαίσιο του Call “Open Innovation Test Beds for Lightweight, nano-enabled multifunctional composite materials and components” με τίτλο «LightMe – An Open Innovation Ecosystem for upscaling production processes of lightweight metal alloys composites”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €13.073.423,75 και η διάρκειά του είναι 4 έτη.


Σχετικά με την RDC Informatics

Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερο από 20 χρόνια και εξασφαλίζοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας (Microsoft, Zoom, Apple, Google), συμμετέχει ήδη σε τέσσερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας ψηφιακές υποδομές συνεργασίας (Οpen Innovation Environments) και διαχείρισης δεδομένων (Big Data Analytics) καθώς επίσης, καθετοποιημένες λύσεις ψηφιακής επικοινωνίας και προώθησης.