Το μέλλον κρύβεται στο cloud ERP

05/09/2022Το μέλλον κρύβεται στο cloud ERP


Το ERP και συγκεκριμένα το cloud ERP είναι η λύση που μπορεί να καλύψει συνολικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης . Ας δούμε ποιο είναι το παρόν και ποιο το μέλλον των cloud λύσεων και πώς ξεκίνησε μια πορεία που οδηγεί σε ένα κερδοφόρο μέλλον.


Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια λύση cloud ERP μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για την επιχείρηση. Ένας λόγος είναι ότι το αρχικό κόστος υλοποίησης του cloud ERP είναι χαμηλό, καθώς η αγορά του software και του hardware αποτελεί ευθύνη του παρόχου. Προφανώς οι δαπάνες του software είναι χαμηλές μιας και η επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να διαχειρίζεται τη διατήρηση, την υποστήριξη και την αναβάθμιση του συστήματος. Δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις όταν η επιχείρηση θελήσει να αποκτήσει ένα cloud ERP, αφού σε λιγότερες από 100 ημέρες μπορεί να έχει στη διάθεσή της μια λύση cloud. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο downtime και εξασφάλιση τις συνέχειας του business.


Αφότου η επιχείρηση υιοθετήσει ένα σύστημα cloud, οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση από οποιαδήποτε περιοχή, ενώ αρκεί ένας browser και μια σύνδεση. Με τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και θα βελτιωθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Οι πάροχοι των cloud λύσεων διαθέτουν τη δυνατότητα να αγοράσουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία ασφάλειας και να την εφαρμόσουν. Οι μικρές ιδίως επιχειρήσεις, που τρέχουν ακόμα on premise λύσεις, δεν διαθέτουν πιθανώς τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσφατη τεχνολογία ERP. Και βέβαια, οι ERP vendors διαθέτουν αξιόπιστο πλάνο αποφυγής καταστροφών που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να επανακτήσουν απώλεια δεδομένων στην περίπτωση προβλήματος στο software ή το hardware.


Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις είχαν αποκλειστικά πρόσβαση σε on premise λύσεις ERP. Πλέον μπορούν να τρέξουν τις διεργασίες τους στο cloud, χάρη στη νέα τεχνολογία, κάτι που αποδεικνύει ότι ο κλάδος αλλάζει γρήγορα, με τα νέα συστήματα ERP να υποστηρίζουν λειτουργίες back-end και front-end.


Για παράδειγμα, πλέον το ERP μπορεί ευκολότερα να ενσωματωθεί με συσκευές IoT, AI και machine learning. Οι σύγχρονες λύσεις περιλαμβάνουν αυτές τις δυνατότητες ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο χρήστης δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά να τις προσθέσει. Πλέον, οι πλατφόρμες ERP είναι ευκολότερο να παραμετροποιηθούν για να ταιριάξουν στις ανάγκες της επιχείρησης.


Και βέβαια, οι πάροχοι ERP έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν mobile υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων apps, ενώ αναμένονται ακόμα περισσότερα apps στο μέλλον.Το μέλλον του cloud ERP


Στο μέλλον, οι ERP vendors θα τροποποιήσουν τα προϊόντα τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Πιθανώς να δούμε λιγότερο κώδικα και περισσότερα APIs και εργαλεία επέκτασης στην εργασία. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ERP επίσης χρησιμοποιούν Slack, Zoom, πλατφόρμες social media και άλλες εφαρμογές.


Οι πάροχοι θα συνεχίσουν να κάνουν τις λύσεις τους ευκολότερες να ενσωματωθούν σε άλλα εργαλεία παραγωγικότητας. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα το ERP να παραβλέψει το UX και να υιοθετήσει μια άλλη δομή που όλοι μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα. Τέλος, οι κάθετες λύσεις ERP που βασίζονται σε προκαθορισμένα templates είναι πιθανό να διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.Πηγή: Softone blog