Το Ευρωπαϊκό Έργο ProFuture συμπληρώνει 3 χρόνια δράσης!

14/10/2022Το Ευρωπαϊκό Έργο ProFuture συμπληρώνει 3 χρόνια δράσης!
news image


Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δια ζώσης συνάντησης 36M Meeting, του Ευρωπαϊκού έργου ProFuture. Οι εταίροι και ο συντονιστής της κοινοπραξίας, συναντήθηκαν στο Παρίσι, παρουσιάζοντας και αξιολογώντας τις εργασίες που υλοποιήθηκαν την τελευταία περίοδο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν.


Η RDC Informatics, συμμετέχει στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου υποβοήθησής λήψεως αποφάσεων (Decision Support Tool - DSTl), σε συνεργασία με την ΑΧΙΑ Innovation. Το DST αξιοποιώντας την καινοτόμα γνώση που παράγεται στο έργο αναλύει τις παραμέτρους εισόδου, όπως ο χρόνος, η καθαρότητα, το χρώμα, κλπ και υπολογίζει αυτόματα, παραμέτρους εξόδου όπως η κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές CO2 και το κόστος.


Το ProFuture είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος "Horizon 2020" και έχει ως στόχο την αύξηση της παραγωγής μικροάλγης και την προετοιμασία της απορρόφησης των πρωτεϊνών μικροάλγης από την αγορά, ως βασικών συστατικών για την παρασκευή καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων διατροφής και ζωοτροφών. Το έργο ξεκίνησε το 2019 και θα ολοκληρωθεί το 2023 και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Αγροτικών Τροφίμων (IRTA) στην Ισπανία. Μάθετε περισσότερα στην ηλ. διεύθυνση www.pro-future.eu.


Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής που σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων & οργανισμών. Επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερο από 20 χρόνια και εξασφαλίζοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας (Microsoft, Zoom, Apple, Google), συμμετέχει ήδη σε τέσσερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας ψηφιακές υποδομές συνεργασίας (Οpen Innovation Environments) και διαχείρισης δεδομένων (Big Data Analytics) καθώς επίσης, καθετοποιημένες λύσεις ψηφιακής επικοινωνίας και προώθησης.


profuture 1
profuture 2
profuture 3
profuture 4
profuture 5