Νέες λειτουργίες για την εφαρμογή Zoom Meeting

02/09/2021Νέες λειτουργίες για την εφαρμογή Zoom Meeting

Η Ζoom ανακοινώνει την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής Zoom Meeting, με επίκεντρο την online εκπαιδευτική διαδικασία.Focus Mode

Η νέα λειτουργία σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την εκπαίδευση, βοηθώντας του συμμετέχοντες να εστιάζουν ευκολότερα, σε ότι προβάλει ο εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριμένα, οι διοργανωτές του Meeting, μπορούν πλέον να επιλέξουν να προβάλλεται σε κάθε συμμετέχοντα μόνο ο εαυτός τους, ο εισηγητής και το περιεχόμενο που διαμοιράζεται, απενεργοποιώντας την δυνατότητα προβολής των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Την ίδια στιγμή, ο διοργανωτής εξακολουθεί να βλέπει όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα, μέσα από το gallery view, του Zoom Meeting.Μεταφορά του meeting από mobile σε desktop συσκευές και αντίστροφα

Η νέα έκδοση του Zoom Meeting, επιτρέπει πλέον την δυνατότητα μεταφοράς μίας συνεδρίας σε εξέλιξη, από φορητές συσκευές σε desktop, χωρίς διακοπή και αντιστρόφως. Έτσι, οι συμμετέχοντες μπορούν να εναλλάσσουν τη συσκευή μέσα από την οποία συμμετέχουν στο meeting, είτε συνεχίζοντας «on the go» από το κινητό, είτε από την άνεση που τους προσφέρει ο σταθερός υπολογιστής.


Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαμοιρασμένο υλικό

Ο έλεγχος διαμοιρασμού ευαίσθητων πληροφοριών κατά τη διεξαγωγή ενός meeting, είναι πλέον καλύτερος και ευκολότερος. Οι νέες ρυθμίσεις που διαθέτει η τελευταία έκδοση του Zoom Meeting, επιτρέπει τον περιορισμό της πρόσβασης στο διαμοιρασμό της οθόνης (screen sharing), σε συγκεκριμένους συμμετέχοντες ή ομάδες συμμετεχόντων που έχουν συνδεθεί ως «εξωτερικές» συμμετοχές (Guests), χωρίς να επηρεάζει τον διαμοιρασμό της οθόνης, στους προβλεπόμενους συμμετέχοντες.


Οι νέες λειτουργίες είναι ήδη διαθέσιμες, αναβαθμίζοντας την εφαρμογή Zoom Meeting, στην τελευταία έκδοση.


H RDC Informatics είναι ο πρώτος ISV partner της Zoom στην Ελλάδα, και οι μηχανικοί λογισμικού υποστήριξης του τμήματος εφαρμογών e-Learning της εταιρείας, μπορούν να σας καθοδηγήσουν υπεύθυνα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της πλατφόρμας Zoom σύμφωνα με τις δικές σας εκπαιδευτικές ανάγκες.