Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης elearning για το ΚΔΒΜ Online.edu.gr


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ONLINE.EDU.GR

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2017

Url(s)

https://learn.online.edu.gr


Δείτε το case study