Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας School Doctor e-Learning


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός School Doctor

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου με καινοτόμα διαδραστικά βίντεο.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2015

Url(s)

http://www.schooldoctor.gr

Διακρίσεις

Education Leaders Awards 2018 - Gold
Education Business Awards 2017 - Gold


Δείτε το case study