Πλατφόρμα e-learning για το φροντιστήριο Μ.Ε. ΟΙΔΑΝΙΚΩ


Φορέας Έργου

Φροντιστήριο Μ.Ε. ΟΙΔΑΝΙΚΩ

Αντικείμενο Έργου

Ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης για το φροντιστήριο Μ.Ε. ΟΙΔΑΝΙΚΩ. Ένα μοναδικό έργο που σε συνδυασμό με το λογισμικό Soft1EDU οδήγησε στη δημιουργία ενός μοναδικού case study για την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση ενός φροντιστηρίου Μ.Ε. Μοναδικές λειτουργίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενημέρωσης μαθητών & γονέων, συνεργασίας με καθηγητές και διοικητικό προσωπικό.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - School Dashboard

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2018

Url(s)

https://my.oidaniko.edu.gr

Διακρίσεις

Education Leaders Awards 2019 - Silver


Δείτε το case study