Πλατφόρμα e-learning για συμβούλους εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY


Φορέας Έργου

EMPLOY - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) για σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκπαίδευση για την υποστήριξης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της EMPLOY - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2019

Url(s)

https://learn.e-employ.gr


Δείτε το case study