Εκπαιδευτικές Εφαρμογές iscool apps


Φορέας Έργου

iscool

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη των εφαρμογών που συνοδεύουν τα βιβλία εργασιών και ασκήσεων της iscool. Κάθε app περιλαμβάνει 80 εκπαιδευτικές και διαδραστικές δραστηριότητες, ανάλογες με την αντίστοιχη ύλη κάθε βιβλίου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάϊος 2019

Url(s)Δείτε το case study