Οι δικτυακοί τόποι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την RDC Informatics

24/01/2017Οι δικτυακοί τόποι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την RDC Informatics

To τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο νέους δικτυακούς τόπους (web sites) για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.).

O πρώτος αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ που λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://rc.aueb.gr και δεύτερος αφορά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ και λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://kek.aueb.gr.

Tα νέα web site υλοποιήθηκαν με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου MELO / Content Optimizer. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στις αρχές του responsive design & είναι «φιλικά» σε οποιαδήποτε «έξυπνη» φορητή συσκευή (mobile friendly for smart phones & tablets).