Η πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem, διεθνές case study των ISV Partners της Zoom

01/06/2022Η πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem, διεθνές case study των ISV Partners της Zoom
Η πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem παρουσιάστηκε από την εταιρεία Zoom ως διεθνές case study υλοποίησης των ISV συνεργατών της και δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://partner.zoom.us/isv/melo/.

Τον Απρίλιο του 2021 η RDC Informatics σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zoom ως ISV Partner. Το πρώτο μεγάλο case study της συνεργασίας αυτής αποτέλεσε η ενσωμάτωση του Zoom Cloud στην πλατφόρμα λογισμικού MELO – Digital Learning Ecosystem που αναπτύσσει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά λογισμικού η RDC Informatics. Με την αξιοποίηση του Zoom Cloud, η πλατφόρμα MELO προσφέρει απαράμιλλες δυνατότητες στα υποσυστήματα ζωντανής τηλεκπαίδευσης & συνεργασίας αναφορικά με την ποιότητα ήχου και εικόνας, την ασφάλεια, την εμπειρία χρήσης αλλά και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (live learning analytics).

Η επιτυχημένη ενσωμάτωση του Web SDK του Zoom Cloud στην πλατφόρμα MELO, επισφραγίστηκε με την αναγνώριση του case study από τη Zoom, ως ενός από τα πιο πετυχημένα σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με την εταιρεία Zoom Video Communications, Inc.

Η εταιρεία Zoom, οδηγεί τις εξελίξεις στις λύσεις online επικοινωνίας με βάση το βίντεο. Ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα, το όνομα της εταιρείας σχεδόν ταυτίζεται με τις έννοιες του video call, video conference και online webinar. Η εταιρεία εδρεύει στο San Jose της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Σχετικά με το MELO - Digital Learning Ecosystem

Η πλατφόρμα MELO - Digital Learning Ecosystem είναι μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της RDC Informatics στον επιστημονικό τομέα της ανάπτυξης συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).