Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ

10/10/2017Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια στην ηλ. Διεύθυνση http://learn.bonias.gr.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital School. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν υποσυστήματα για ασύγχρονη αλλά και σύγχρονη διδασκαλία - Live Learning.