Ερευνα & αναπτυξη

Έρευνα & ανάπτυξη

Η διαρκής αναζήτηση νέων τεχνολογιών και η δημιουργική σύνθεσή τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής, είναι στην καθημερινότητά μας. Παρακολουθώντας στενά την ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και τις στρατηγικές μεγάλων διεθνών κατασκευαστών λογισμικού αναπτύσσουμε δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης στους κάτωθι ερευνητικούς τομείς:

  • Ολοκληρωμένα ψηφιακά οικοσυστήματα εκπαίδευσης
  • Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning) με έμφαση στα συστήματα προσαρμοστικής μάθησης
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου & διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών
  • Συστήματα BPM (Business Process Management) & e-Business

Για τον σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τα κάτωθι ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς:

  • Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • University of East London

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών έχουμε συμμετάσχει με επιτυχία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα (EQUAL, Horizon, Erasmus+, κ.α.)

Διακρίσεις – Βραβεύσεις

Για τις δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης έχουμε βραβευτεί με τις εξής διακρίσεις:

  BRONZE AWARD στην κατηγορία «Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» για την πλατφόρμα λογισμικού MELO - Digital School v.15 / e-business ecosystem for education market