Συνέδρια & Εκδηλώσεις | RDC Informatics

Συνέδρια & Εκδηλώσεις

Έκθεση Beyond 2022, Θεσσαλονίκη 29.09 – 01.10 /2022
event beyond
Τhe 13th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, 18-20 July 2022, Ionian University, Corfu, Greece
event iisa